Tillgänglighet

Skå Festplats ska vara till för alla. Därför är det viktigt för oss att festplatsen i största möjliga mån är tillgänglig och anpassad, rent fysiskt men också innehållsmässigt. Vi textar samt tecken- och syntolkar (om tillgängligt hos distributör) alla våra filmvisningar och teaterföreställningar på begäran. Maila då i så god tid som möjligt till kontakt@skafestplats.se.

Vid varje enskilt evenemang ska det på hemsidan framgå att ledsagare går gratis med brukare och vilka fysiska förutsättningar det finns för just det evenemanget ifall det skulle skilja sig ifrån vårt generella tillgänglighetsarbete, som också går att läsa om på hemsidan. Under sommaren finns alltid en rullstolstillgänglig bajamaja på plats vid evenemang.

PARKEN

Parken är just en park och är ganska tillgänglig om än lite kuperad. Underlaget är blandat grus och gräs, beroende på var i parken du befinner dig.

DANSBANAN/ROTUNDAN

Dansbanan går att nå via en ramp och är fullt tillgänglig för alla. Den har ett trägolv och ett stort tak.

CIRKUSTÄLTET

Cirkustältet är fullt tillgängligt. Underlaget är torr och stampad jord, hårt packad. Precis i ingången till tältet kan det vid dåligt väder bli lite lerigt.

LEDSAGARE

Ledsagare går alltid gratis med brukare.

Vid ytterligare frågor kontakta oss på kontakt@skafestplats.se

Varmt välkommen till Skå Festplats!

  •  
  •