Skå Festplats & Bygdegård

1M16_B145046_372
Skå Festplats byggdes 1954. Sommaren 2014 – 60 år senare – slår vi upp portarna och välkomnar till en underbar sommar fylld av dans, scenkonst och musik!

Nedan följer ett saxat utdrag från Skå IK & Bygdegårds hemsida.

Så kom Bygdegården in i Skå IK
Historiebeskrivning enligt artikel i SIK-bladet, juni 2009

"År 1945 blev det fred efter andra världskriget. Europa var illa sargat, men framtidstron växte sig allt starkare efter freden. Här på Mälaröarna diskuterades en sam­man­slagning av de fyra socknarna på Svartsjölandet till en ”storkommun”. Resulterade blev att Färingsö Kommun bildades år 1951. Det fanns stora planer på hur kommu­nen skulle utvecklas.

Skå IK ordnade ofta fester på den tiden och man träffades vid t.ex. Bergalund, Bellmansro eller i Eneby. Samlingslokaler var det inte så gott om och Skå skola lämpade sig inte för fester. Ett önskemål bland invånarna i Skå var att ordna en allmänt tillgänglig lokal och en festplats. Grannsocken Sånga hade ju två stycken. Vid ett möte mellan kommunalnämnd och föreningar den 21:a januari 1951 fattades beslut att bilda Skå Bygdegårds­förening.

Richard Johansson var en byggmästare som hade tjänat samman en del pengar. Han hade inga arvingar utan testamenterade en stor del av sin kvarlåtenskap till Skå Bygdegårdsförening. Arvet och Skå sockens bidrag gjorde markköp möjligt. Det första man tog sig an var att bygga Skå festplats. Medlemmarna ställde upp med arbete, man röjde och göt plintar för dansbanan under hösten 1954 och redan sommaren 1955 kunde man ta den i bruk.

Skå Idrottsklubb och Skå Bygdegårdsförening har alltid haft ett bra samarbete. Redan tidigt då Skå festplats kommit till, var idrottsklubben en av de flitigaste hyresgästerna. Intresset för bygdegårds­verksamheten och allmänna sommar­fester med dans avtog dock alltmer. År 1977 hyrde Skå IK hela anläggningen på helårsbasis. Klubben har hållit fast vid att arrangera midsommarfest varje år fram till 2007. Nu verkar det vara slut med det också. Livsstil och tidsanda har förändrats under de närmare 60 år som gått sedan Skå Bygde­gårdsföreningen startade. Vid Bygdegårdsföreningsårsmöte 2008 beslutades att utreda möjligheterna för ett samgående mellan Skå Bygdegårdsförening och Skå IK, efter det att idrottsklubben hade uttalat sig positivt i frågan. [...]”

Idag är Skå Bygdegårdsförening och Skå IK samma förening och heter Skå IK & Bygdegård. Vill du läsa mer? Klicka här!

  •  
  •