Stockholm Hardcore Fest
11
Aug
2018

Stockholm Hardcore Fest

Läs mer på Facebook:
https://www.facebook.com/events/2064056080533767/?ti=cl

Bistron är denna dag en del av festivalen och inte öppen för de utan festivalbiljett.